Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Quý III năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 05/09/2019 - 12:52
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí Thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2019
Ngày thực hiện 05/09/2019 14:30
Địa điểm Văn phòng Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019;
2) Thông qua nghị quyết ãnh đạo đơn vị tháng 9/2019:
– Tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh nước CH XHCN Việt Nam; chào mừng năm học mới 2019 – 2020.
– Triển khai Kế hoạch 02 của Đảng uỷ Khối về đại hội Đảng các cấp.
– Tập trung thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học nghiêm túc, đúng quy chế.
– Chuyển sinh hoạt Đảng cho đ/c Bùi Đặng Hồng Nhung đi học ở Trung Quốc.
– Hoàn tất kết quả học kỳ 3, năm học 2018 – 2019.
3) Kiểm điểm đảng viên chấp hành theo kế hoạch của Chi bộ.
4) Sinh hoạt chuyên đề quý III: Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học trong TT ĐTKTC.
5) Chuyển sinh hoạt đảng cho đồng chí Bùi Đặng Hồng Nhung.