Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Quý II năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 03/07/2020 - 04:14
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2020
Ngày thực hiện 03/07/2020 09:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị tháng 6.2020

II. Nghị quyết lãnh đạo đơn vị tháng 7.2020
1) Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Thương bình – Liệt sĩ và Ngày Công đoàn Việt Nam
2) Chủ trì tổ chức, coi kiểm tra kết thúc học phần và nhập điểm lên Edusoft các học phần do Trung tâm phụ trách
3) Tiếp tục nhận bài Hội thảo khoa hoc: “Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học”
4) Xây dựng đề cương chi tiết các học phần cho khóa tuyển sinh 2020
5) Chuẩn bị hồ sơ báo cáo tổng kết và đánh giá thi đua năm học 2019 – 2020
6) Chuẩn vị xây dựng các kế hoạch năm học 2020 – 2021: Kế hoạch chung; kế hoạch hoạt động khoa học – công nghệ (Đề tài; Hội thảo; Sinh hoạt chuyên đề); kế hoạch thực tế chuyên môn
7) Xây dựng bảng mô tả công việc và KPIs.

III. Đánh giá công tác phát triển đảng viên

IV. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: đ/c Lý Văn Ngoan

V. Sinh hoạt chuyên đề quý II/2020: “Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, liên hệ thực tế và giải pháp xây dựng khối đoàn kết của đơn vị” với sự chuẩn bị của các đảng viên: Đinh Thị Hoa (nhóm trưởng), Trương Quang Minh, Lê Tuấn Anh.