Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Quý II năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 31/05/2019 - 04:31
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí Thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2019
Ngày thực hiện 31/05/2019 08:00
Địa điểm Phong họp 4
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Sinh hoạt chuyên đề
– Chủ đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
– Nhóm đảng viên phụ trách: Nguyễn Lê Khôi (nhóm trưởng), Nguyễn Thị Bé Năm và Trương Quang Minh

II. Sinh hoạt thường kỳ, thông qua nghị quyết tháng 6/2019:
1. Tiếp tục tuyên truyền về Ngày sinh của Bác Hồ và ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước;
2. Tuyên truyền và hưởng ứng tích cực các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một;
3. Lãnh đạo tổ chức Hội thảo khoa học cấp trung tâm với chủ đề “Giá trị Bản Yêu sách của Nhân dân An Nam”.
4. Lãnh đạo việc phản biện và biên tập nội dung Hội thảo khoa