Họp chi bộ Thư viện tháng 9 năm 2016

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 06/09/2016 - 15:25
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2016
Ngày thực hiện 07/09/2016
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 5
Có mặt 5
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Họp thường kỳ tháng 9/2016
Thông báo đóng đảng phí.
– Thông tin thời sự
– Kể 01 mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
– Tự phê bình và phê bình.
– Thông qua Nghị quyết chi bộ tháng 9/2016 và biểu quyết