Họp chi bộ Thư viện tháng 5 năm 2017

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 16/05/2017 - 16:22
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2017
Ngày thực hiện 17/05/2017
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 3
Có mặt 2
Vắng mặt, lý do Hoàng Thị Hằng ( nghỉ hậu sản theo chế độ)
Nội dung Nghe qua thông tin nội bộ về tình hình trong tỉnh, trong và ngoài nước
– Bí thư báo cáo dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 5/2017.
– Chi bộ thảo luận; góp ý kiến cho Nghị quyết.
– Thông qua báo cáo một năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
– Thảo luận
– Kết luận – Biểu quyết
– Kết thúc