Họp chi bộ Thư viện tháng 4 năm 2017

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 07/04/2017 - 14:31
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2017
Ngày thực hiện 10/04/2017
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 3
Có mặt 2
Vắng mặt, lý do nghỉ hậu sản theo chế độ
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 4/2017
– Nghe báo cáo thông tin nội bộ về ” Quan niệm của HCM về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ” tự diễn biến” ” tự chuyển hóa” trong nội bộ
– Tuyên truyền kỉ niệm Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), kỉ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 01/5.
– Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017)
– Thông qua dự thảo NQ tháng 4 ( Đảng viên tham gia góp ý DTNQ)
– Kết luận của BT về các hoat động của chi bộ.