Họp chi bộ Thư viện tháng 11 năm 2016

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 31/10/2016 - 15:20
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2016
Ngày thực hiện 02/11/2016
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 3
Có mặt 3
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung – Thu nộp đảng phí tháng 10/2016
– Đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh trong tháng 10.
– Thông tin tuyên truyền các VB triển khai trong tháng
– Thông qua Nghị quyết Chi bộ tháng 10 và phương hướng hoạt động tháng 11/2016 ( Đ/v biểu quyết thông qua chi bộ)
– Kiểm điểm đảng viên chấp hành đối với đảng viên( đ/c Võ Thị Cẩm Vân).