Họp chi bộ Thư viện tháng 6 năm 2016

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 30/05/2016 - 08:18
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí Thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2016
Ngày thực hiện 31/05/2016
Địa điểm A 3 203 Phòng đọc giảng viên (Thư viện)
Số đảng viên 5
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không vắng
Nội dung – Thực hiên tuyên truyền Thông tin nội bộ số 05/2016
– Triển khai văn bản số 29 -CV/ĐUT Một số nội dung cần TT thực hiện trong T5
– Báo cáo công tác tháng 5 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 6
– Đề cử và phân công đảng viên thực hiện báo cáo chuyên đề về học tập làm theo Bác năm 2016 ( đảm bảo mỗi Đv thực hiện báo cáo ít nhất 1 lần/ năm)
– Chi bộ thảo luận
– Bí thư chốt những công việc và thông nhất những công tác cụ thể để thống nhất thực hiện.