Họp chi bộ Phòng ban 2 Tháng 6 năm 2020

Lê Thị Kim Út đăng vào 31/05/2020 - 22:49
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2020
Ngày thực hiện 01/06/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị trong tháng 5.2020
– 100% đảng viên dự tọa đàm
– 100% đảng viên, viên chức viết cam kết Làm theo Bác năm 2020
– Hoàn tất biên bản góp ý văn kiện đại hội các cấp
II. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị trong tháng 6.2020
– Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát 2020
– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần 1/2020
– Hoàn tất báo cáo đánh giá gắn sao UPM
– Tiếp tục thực hiện giảng dạy theo TKB
– Tham gia công tác thanh tra theo kế hoạch nhà trường
– Thực hiện các nội dung liên quan kiểm định
– Hoàn thiện chương trình đòa tạo 2 giai đoạn.