Họp chi bộ Phòng ban 2 Tháng 1 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 19/02/2019 - 15:51
Người báo cáo Ngô Hồng Điệp
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2019
Ngày thực hiện 19/02/2019 09:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung 1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
– Tuyên truyền nội dung Công văn số 98-CV/ĐUT ngày 11/12/2018 của Đảng ủy Trường với các nội dung: Tuyên truyền chào mừng Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Phổ biến quán triệt thực hiện trong đảng viên chi bộ nghị quyết số 35 – NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Phổ biến, quán triệt trong chi bộ Quy định 06-QDi/TW, ngay 28/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo”.
– Tuyên truyền 69 năm Ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2019).
– Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019).
– Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (07/01/1979 – 07/01/2019).
2. Công tác đào tạo đại học
– Khai giảng khóa tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 2 năm 2018
– Tổ chức nhập học học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 đối với hệ chính quy.
– Thực hiện khảo sát ý kiến đánh giá của giảng viên về chương trình đào tạo.
– Thực hiện báo cáo thống kê năm học 2018 – 2019 với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Rà soát chỉnh sửa đề cương chi tiết khóa tuyển sinh năm 2017 (hiện tại có 6/30 Chương trình đã nộp về Phòng Đào tạo đại học).
– Điều chỉnh chương trình đào tạo khóa tuyển sinh năm 2017 các học phần thực tập theo tinh thần công văn 879/ĐHTDM-ĐTĐH ngày 28/12/2018 (hiện tại có 2/30 Chương trình đã nộp về Phòng Đào tạo đại học).
– Tổ chức họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho 513 sinh viên hệ chính quy và hệ thường xuyên đợt 2 năm 2018.
3. Hoạt động Đào tạo sau đại học
– Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên: Tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng và tổ chức chấm luận văn; Hợp đồng hoặc thanh lý giờ dạy cho giảng viên thỉnh giảng.
– Triển khai lớp bổ túc kiến thức chuẩn bị cho tuyển sinh các lớp cao học năm 2019 (số lượng đăng ký hiện tại còn quá ít).
– Hoàn thành báo cáo theo Thông tư số 24 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.Công tác Đảm bảo chất lượng
– Tổ chức tọa đàm về hiện trạng và giải pháp công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN tại các khoa: KT-CN, Kinh tế và Khoa học tự nhiên.
– Tiếp tục kiểm tra chuyên môn khoa KHXHNV.
– Lấy ý kiến góp ý các đơn vị về dự thảo về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và sổ tay chất lượng.
– Hỗ trợ các khoa triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GDĐT ở các chương trình SP Tiểu học, Sp Mầm non, SP Lịch sử và SP Ngữ văn.
– Triển khai hoạt động khảo sát lấy ý kiển người học về chất lượng dịch vụ/hỗ trợ năm 2018.
– Tham mưu ban hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.
– Giám sát bảo vệ Khóa luận/đồ án tốt nghiệp.
– Phối hợp Khoa tổ chức thi bổ sung.
– Mở phần mềm nhập điểm kiểm tra học kỳ I.
– Giám sát bảo vệ Khóa luận/đồ án tốt nghiệp.
5.Công tác Sinh viên
– Tham gia các nhóm công tác đánh giá các CTĐT.
-.Hướng dẫn sinh viên xét rèn luyện HKI.
– Hoàn trả tiền BHYT cho SV không thực hiện được thủ tục cấp thẻ (đợt 2).
– Hỗ trợ thực hiện bồ sung thủ tục sinh viên nộp học phí HKII.
– Tổ chúc tập huấn cán bộ lớp nhằm đánh giá tình hình Công tác Sinh viên trong học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trong học kỳ II năm học 2018 – 2019.
– Tập hợp minh chứng xét rèn luyện HKI.
– Hoàn thành tốt Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2019.
– Phối hợp cùng đoàn Thanh niên tổ chức tặng quà tết cho sinh viên 20 có điều kiện khó khăn không về quê ăn Tết.
– Phối hợp Hội sinh viên tổ chức Họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống HSSV và tuyên dương 01 “Sao Tháng giêng” cấp trung ương, 43 sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, 94 sinh viên và 4 tập thể sinh viên 5 tốt cấp trường.
– Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền sinh viên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện cấp tỉnh “Lễ hội xuân hồng” (50 sinh viên tham gia).
– Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm học 2018-2019 có 09 ý tưởng đăng ký trong đó 05 ý tưởng đoạt giải.