Họp chi bộ Phòng ban 2 Quý IV năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 08/11/2018 - 15:54
Người báo cáo Ngô Hồng Điệp
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2018
Ngày thực hiện 06/11/2018 09:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Võ Minh Duy: đi công tác nước ngoài
Nội dung Triển khai Qui định số 05 – Qđi/TW về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Phổ biến tài liệu “Nhận diện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; định hướng giải pháp đấu tranh trong tình hình mới” trong đảng viên theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối.
– Tuyên truyền Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần Thứ Tám (Khóa XII) theo Hướng dẫn số 06 – HD/ĐUK ngày 10/10/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh.
– Tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Thanh niên Việt Nam (15/10) và Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).
– Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).
– Tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).
*Công tác đào tạo đại học
– Thực hiện kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.
– Triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng công tác đào tạo năm học 2018 – 2019 (căn cứ theo Kế hoạch số 61/KH-ĐHTDM ngày 27/9/2018 về chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Thủ Dầu Một).
– Ban hành thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.
– Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.
– Tiếp tục tổng hợp phân công chuyên môn của các đơn vị.
– Ban hành các quy trình và quy chế đào tạo do đơn vị phụ trách.
– Ban hành quy chế hoạt động của đơn vị.
– Tham mưu chiến lược phát triển đào tạo đại học của Trường Đại học Thủ Dầu Một giai đoạn 2018 – 2020 và tầm nhìn 2030.
*Hoạt động Đào tạo sau đại học
– Tổ chức đào tạo các khóa; tổ chức bảo vệ luận văn (công tác thường xuyên).
– Tiếp tục tham mưu Quyết định giao đề tài luận văn.
– Hoàn thiện Quy chế đào tạo và các quy trình.
Công tác Đảm bảo chất lượng
– Triển khai công tác tự đánh giá chương trình theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Tổ chức phối hợp các khoa thực hiện kế hoạch tổng thể thu thập minh chứng viết báo cáo cấp CTĐT theo AUN-QA.
– Triển khai hoạt động kiểm tra chuyên môn.
– Tổ chức tập huấn thiết kế và triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn AUN.
– Đề xuất và chuyển hồ sơ cử CBGV tham gia tập huấn Kiểm định viên cấp độ 02 do tổ chức AUN tại Tp. Hồ Chí Minh.
– Ban hành Quy định về công tác kiểm tra đánh giá.