Họp chi bộ Phòng ban 1 Tháng 5 năm 2020

Lê Thị Kim Út đăng vào 29/04/2020 - 22:36
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2020
Ngày thực hiện 05/05/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Thông qua các quyết định:
1. Công nhận Ban Chi ủy
2. Thông qua Nghị quyết phân công Chi ủy và đảng viên
3. Thông qua các quy chế, chương trình làm việc của Chi bộ sau ĐH
II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Chi bộ trong tháng 4/2020
III. Dự thảo nghị quyết tháng 5/2020 của Chi bộ
1. Tuyên truyền kỷ niệm ngày 30/4; 1/5; 19/5
2. Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 cho sinh viên khi các em quay trở lại học tập
3. Triển khai cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Tuyên Giáo.
4. Chuẩn bị các vấn đề liên quan đến thời khóa biểu học kỳ 2 theo biên chế điều chỉnh
IV. Phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú.