Họp chi bộ Phòng ban 1 tháng 2 năm 2018

Huỳnh Thanh Thúy đăng vào 31/01/2018 - 17:17
Người báo cáo Huỳnh Công Danh
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2018
Ngày thực hiện 05/02/2018
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 22
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không có đảng viên vắng mặt
Nội dung Báo cáo tình hình Thu – Nộp đảng phí
– Thông tin thời sự
– Triển khai công văn của Đảng uỷ
– Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết tháng 1.2018 và định hướng hoạt động tháng 2.2018
– Công tác phát triển Đảng viên mới
– Sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”