Họp chi bộ Phòng ban 1 quý iv năm 2017

Huỳnh Thanh Thúy đăng vào 11/12/2017 - 12:35
Người báo cáo Huỳnh Công Danh
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2017
Ngày thực hiện 13/12/2017
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 24
Có mặt 24
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Thông qua dự thảo Nghị Quyết tháng 12/2017, đảng viên tự kiểm tra theo kế hoạch.
2. Đánh giá phân loại chi bộ, đảng viên.
– Thông qua Hướng dẫn số 671 v/v kiểm điểm, đánh giá phân loại công chức, viên chức và tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.
– Thông qua báo cáo tổng kết chi bộ năm 2017.
– Thông qua Bản kiểm điểm chi ủy chi bộ Phòng ban 1
– Thông qua biểu điểm đánh giá chi bộ.
– Thông qua biên bản nhận xét của quần chúng đối với đảng viên, nhận xét của chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên.
– Kiểm điểm, đánh giá, phân loại các đảng viên trong chi bộ.
– Bỏ phiếu bầu
– Thông báo kết quả kiểm điểm, phân loại chi bộ và đảng viên năm 2017.
3. Bổ sung các HS đảng viên
4. Kết luận cuộc họp chi bộ tháng 12/2017