Họp chi bộ Khoa Sử tháng 4 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 04/04/2018 - 07:26
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2018
Ngày thực hiện 09/04/2018
Địa điểm Khoa sử
Số đảng viên 39
Có mặt 39
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết tháng 3 và triễn khai hoạt động tháng 4, quán triệt học tập nghị quyết 05, chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung chỉ đạo xây dựng đề án mở mã ngành Cử nhân Lịch sử, Tiến sĩ lịch sử và Quốc tế học kịp tiến độ. Tập trung giảng dạy cuối học kỳ và thi hết môn.