Họp chi bộ Khoa Sử tháng 12 năm 2017

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 01/12/2017 - 16:47
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2017
Ngày thực hiện 08/12/2017
Địa điểm Khoa sử
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Lãnh đạo khoa và các bộ môn tiến hành họp thống nhất phân công giảng viên, giảng dạy học kỳ II
– Chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I
– Họp kiểm điểm và phân loại đảng viên cuối năm
– Tổ chúc bảo vệ Luận văn tốt nghiệp cho lớp cao học Lịch sử Việt Nam khóa I.