Họp chi bộ Khoa Sử tháng 11 năm 2017

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 06/11/2017 - 10:06
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 07/11/2017
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Triễn khai công tác giám sát, báo cáo tình hình công tác tháng 10 và phương hướng tháng 11-2017; thực hiện công tác giám sát đảng viên, tuyên truyền kỷ niệm 100 cách mạng tháng 10 Nga. Tham gia các hoạt động nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11. Triễn khai công tác xây dựng CTrĐT năm 2018-2019 cho ba chương trình đào tạo: Lịch sử, Địa lý hoc và Chính trị học. Xây dựng kế hoạch cho Hội thảo cấp trường: Hội thảo 50 Mậu Thân 1968-2018, Đông Nam Bộ qua góc nhìn của người nước ngoài, Bình Dương phát huy thế mạnh, tiềm năng qua vị trí địa chính trị.