Họp chi bộ Khoa Sử quý iv năm 2016

Lê Quang Hậu đăng vào 15/10/2016 - 08:16
Người báo cáo Lê Quang Hậu
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2016
Ngày thực hiện 19/10/2016
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Họp chi bộ thường kỳ tháng 10:
1. Triển khai nội dung tuyên truyền thông tin thời sự quý iv của Đảng ủy khối và Đảng ủy Trường
2. Triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh.
3. Kiểm tra, đôn đốc thực hiên các nhiệm vụ chính trị về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
4. Lấy ý kiến nhận xét, biểu quyết về phát triển đảng viên cho q/c Phan Văn Trung.
5. Kiểm điểm đảng viên chấp hành 4 đ/c: Nguyễn Văn Thủy, Nhâm Văn Sơn, Thái Thị Thu Trâm, Nguyễn Thị Vân Anh.
6. Đóng đảng phí..