Họp chi bộ Khoa Sư phạm Tháng 12 năm 2020

Đồng Văn Toàn đăng vào 06/12/2020 - 09:33
Người báo cáo Đồng Văn Toàn
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2020
Ngày thực hiện 07/12/2020 13:00
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 36
Có mặt 36
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT
CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM
*** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 12 năm 2020
Số: 12 /NQ-CB
DỰ THẢO

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 11 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 12 NĂM 2020

I. Kết quả hoạt động trong tháng 11:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tiếp tục tuyên truyền chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống trính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Thực hiện các văn bản, NQ của cấp trên trong công tác tuyên tuyền các hoạt động nội bộ;
– Tuyên truyền, chào đón những ngày lễ lớn trong tháng 11;
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
Chi bộ Khoa sư phạm ổn định tình hình nhân sự, một số Chương trình được bổ sung, điều chuyển để đáp ứng với yêu cầu công việc chung của Nhà trường.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch gồm các đồng chí:
1. Đ/c: Đồng Văn Toàn
2. Đ/c: Võ Thị Ngọc Trâm
3. Đ/c: Nguyễn Võ Đoan Trinh
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Chi bộ đã chỉ đạo đảng viên, cán bộ, giảng viên của khoa và các chương trình thực hiện những nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể:
– Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định ngành Giáo dục học, chuẩn bị tốt nhất cho công việc kiểm định của đoàn đánh giá ngoài.
– Lãnh đạo khoa tổ chức chương trình “Tri ân thầy cô” qua các thế hệ trong không khí ấm áp, vui vẻ.
– Các chương trình thực hiện kế hoạch đón tân sinh viên đợt khóa 2020-2024.
– Các CTĐT nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhân lực trong thời gian tới.
– Đảng viên, giảng viên nâng cao hiệu quả công tác học vụ; CVHT.
– Lãnh đạo khoa, giám đốc các CTĐT họp thống nhất các học phần học chung của đơn vị.
– Các CTĐT xét duyệt, phản biện đề tài NCKH cho sinh viên; báo cáo tốt nghiệp.
– Hoàn tất công tác sao in đề thi, chuẩn bị kế hoạch coi thi, phân công chấm thi của các chương trình.
– Đoàn khoa triển khai kế hoạch kiện toàn BCH Đoàn Khoa
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Tổ Công đoàn tiếp tục phát động công đoàn viên tham gia các hoạt động của cấp trên phát động.
Tổ Công đoàn tổ chức các hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần cho CBGV trong khoa
Chỉ đạo Đoàn khoa, Liên chi hội khoa trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho sinh viên trong khoa và hoạt động chuẩn bị đón tân sinh viên.
Đoàn khoa Tổ chức hội diễn văn nghệ sinh viên nhằm Tri ân người khai sáng, chào mừng 20/11.
II. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
– Tiếp tục Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
– Thực hiện công tác tuyên truyền những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị do cấp trên chỉ đạo;
– Tuyên truyền, phổ biện Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII;
– Tập trung công tác, coi thi, chấm thi đúng kế hoạch;
– Thực hiện theo kế hoạch của đoàn đánh giá ngoài về công tác kiểm định của CT GDH.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp nhận thêm 17 đồng chí theo quyết định của Đảng uỷ Nhà trường.
– Hoàn thành sinh hoạt chuyên đề của chi bộ vào ngày 06 tháng 11 năm 2020.
– Rà soát đảng viên chưa thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát để thực hiện vào tháng 12 năm 2020.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành theo kế hoạch tháng 12 gồm:
1. Trần Thanh Phong
2. Hoàng Thị Thắm
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
– Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020; Kiểm điểm chi bộ (tập thể) 2020.
– Đánh giá, xếp loại Đảng viên chi bộ Khoa sư phạm năm 2020.
– Các CTĐT tham gia thu nhận hồ sơ nhập học của Tân sinh viên năm 2020 theo kế hoạch.
– Các chương trình thống kê phân công chuyên môn năm học 2020-2021
– Giám sát hiệu quả công việc của các CTĐT, phát huy tính tích cực trong công tác chuyên môn, NCKH.
– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Cố vấn học tập; nắm bắt kịp thời tư tưởng, nề nếp học tập của sinh viên để báo cáo Lãnh đạo khoa giải quyết kịp thời.
– Thoi dõi, thực hiện quy chế thi, kiểm tra học kỳ 1 năm 2020-2021
– Các CTĐT rà soát danh sách lớp của khoá D19 và cảnh báo quy chế học vụ
– Hoàn thiện đề cương, chương trình và mô tả CTĐT khoá D21. Chương trình đào tạo 2 giai đoạn.
– Thực hiện kế hoạch đề án mở 3 ngành mới thuộc khoa sư phạm quản lý.
– Chỉ đạo các đơn vị phối hợp trong công tác chuyên môn và nhóm NCKH mạnh theo định hướng phát triển của Nhà trường.
5. Lãnh đạo đoàn thể:
Tổ công đoàn tiếp tục phát động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn cấp trên.
Đoàn khoa, HSV tiếp tục nắm bắt tư tưởng chính trị, chấp hành nội quy học vụ của nhà trường;
Trên đây là báo cáo công tác đảng tháng 11 và Nghị quyết tháng 12/2020 của Chi bộ, đề nghị đảng viên góp ý để hoàn thiện Nghị Quyết.

Nơi nhận:
– ĐU Trường ĐH Thủ Dầu Một,
– Đảng viên,
– Lưu. TM. BAN CHI UỶ
BÍ THƯ

Đồng Văn Toàn