Họp chi bộ Khoa Sư phạm quý iv năm 2017

Võ Thị Ngọc Trâm Trâm đăng vào 01/12/2017 - 14:10
Người báo cáo VÕ THỊ NGỌC TRÂM
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2017
Ngày thực hiện 08/12/2017
Địa điểm Văn phòng Khoa Sư phạm
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Họp chi bộ định kỳ tháng 12
– Thu đảng phí, tổng kết quỹ
– Thông tin thời sự
– Thông qua báo cáo công tác Đảng tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 và góp ý hoàn chỉnh Nghị quyết
– Công tác phát triển đảng viên mới
– Kiểm điểm đảng viên chấp hành
2. Họp thông qua báo cáo kiểm điểm công tác Đảng năm 2017
3. Đánh giá phân loại đảng viên theo hướng dẫn
3. Hoàn chỉnh các hồ sơ của chi bộ gửi đảng ủy trường