Họp chi bộ Khoa Sư phạm quý iii năm 2017

Võ Thị Ngọc Trâm Trâm đăng vào 07/10/2017 - 19:20
Người báo cáo VÕ THỊ NGỌC TRÂM
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2017
Ngày thực hiện 21/08/2017
Địa điểm Văn phòng Khoa Sư phạm
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Học tập phong cách sống giản dị của Bác Hồ thông qua một số ca khúc viết về Bác Hồ.
Học tập là noi theo tấm gương của Bác, bản thân tôi: Qua nhiều nấc thang trong cuộc sống và được trưởng thành trong sự nghiệp trồng người, tôi vẫn luôn thực hiện “mỗi thầy cô giáo là tấm gương cho học sinh noi theo” và luôn dìu dắt thế hệ học trò trưởng thành. Cuộc sống ngày càng phát triển. Hiện nay với cuộc sống no đủ, tôi đã và đang học tập và làm theo tấm gương của Bác. Sống không lãng phí, luôn chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn bằng những hành động thiết thực với tình thương thực sự. Mỗi tháng hàng năm, cùng gia đình, cùng khu phố địa phương san sẻ vật chất cho người nghèo, cho trung tâm bảo trợ xã hội địa phương,… với mong muốn “lá lành đùm lá rách”. Luôn dạy dỗ cho con cháu cũng như học trò có ý thức sống tiết kiệm, gìn giữ của công và có lòng nhân ái với mọi người. Không sống vô cảm với những người kém may mắn hơn mình, với cộng đồng, xã hội như lời của một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,…”.