Họp chi bộ Khoa Ngữ văn tháng 1 năm 2018

Lê Thị Kim Út đăng vào 10/01/2018 - 07:55
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2018
Ngày thực hiện 10/01/2018
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 10
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 01 – Đ/c Tiến – thi chuyển ngạch giảng viên
Nội dung – Báo cáo tháng 1 và phương hướng tháng 2.
– Thông báo kết quả thi đua năm 2017: Chi bộ khoa Ngữ văn được chọn là Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.
– Phương hướng: tuyên truyền công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo đảng văn của đảng cấp trên.
– Chuẩn bị cho công tác học kỳ 2 của đơn vị.