Họp chi bộ Khoa Ngữ văn quý iv năm 2017

Lê Thị Kim Út đăng vào 09/10/2017 - 11:03
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2017
Ngày thực hiện 09/10/2017
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Chi bộ khoa Ngữ văn đăng ký họp Chi bộ lúc 14 giờ ngày 9/10/2017.
– Lúc 14 giờ Khoa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh quý IV (Bộ môn Ngôn ngữ chủ trì). Đơn vị tổ chức sinh hoạt cho toàn thể giảng viên.