Họp chi bộ Khoa Ngoại ngữ Quý III năm 2018

NguyễnThị Phước Bình đăng vào 05/09/2018 - 16:09
Người báo cáo Nguyễn Thị Phước Bình
Chức vụ Bí thư chi bộ
Báo cáo Quý III năm 2018
Ngày thực hiện 06/09/2018
Địa điểm Văn phòng khoa Ngoại ngữ
Số đảng viên 5
Có mặt 5
Vắng mặt, lý do không
Nội dung 1. Bí thư thông quan dự thảo nghị quyết CB KH NN tháng 9/2108
2. Sinh hoạt chuyên đề quý 3/2018 (Đc Xuân phụ trách)
4. Thông qua báo cáo của các ĐV vv hướng dẫn và giúp đỡ quần chúng ưu tú của khoa đứng vào hàng ngũ đảng, thảo luận hướng tiếp theo

Cuộc họp bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 6/9/2018