Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Tháng 8 năm 2020

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 07/08/2020 - 12:27
Người báo cáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 10/08/2020 08:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 10
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Đ/c Trần Duy Khương đang thực hiện nhiệm vụ coi thi TPHT năm 2020 ở Tây Ninh
Nội dung -Dự thảo nghi quyết báo cáo chi Bộ Tháng 07/2020 và phương hướng hoạt động chi Bộ Tháng 08/2020.
– Tuyên truyền kỹ niệm 110 năm đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/07/1910 – 10/07/2020).
-Tuyên truyền phổ biến kết quả kì họp thứ 09, quốc hội khóa XIV.
-Kiểm tra giám sát đồng chí Hồ Hữu Kiêm lồng ghép một hành động, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-Chi Bộ chỉ đạo thực hiện thi đua khen thưởng thật nghiêm túc và khách quan.
– Chỉ đạo các chương trình lên kế hoạch giảng dạy năm học 2020-2021 và thực hiện chính thức kpis vào tháng 09 theo 69/ĐHTDM-HĐTr ngày 06/8/2020 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp Lãnh đạo Trường .