Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Tháng 4 năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 04/04/2021 - 23:15
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2021
Ngày thực hiện 05/04/2021 14:00
Địa điểm PHÒNG HỌP 3
Số đảng viên 19
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do KHÔNG
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 03 năm 2021 và phương hướng tháng 04 năm 2021
I. Kết quả hoạt động tháng 03 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát đồng chí: triển thực hiện vào tháng 4 năm 2021.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 24/KH-ĐHTDM ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc Tổ chức ngày hội việc làm – Lần thứ 8 năm 2021.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 138-CV/ĐUK ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 53/ĐHTDM-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 13/KH-ĐHTDM ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học Chủ đề “MỸ THUẬT ĐÔNG NAM BỘ – PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP” (Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Trường Bá Nghệ, Thủ Dầu Một).
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 14/KH-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 01/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Mỹ thuật Đông Nam Bộ – Phát triển và hội nhập”.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 19/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc phát trực tiếp (livestream) chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 20/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 22/KH-ĐHTDM ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc Thanh tra nội bộ năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 186/TB-BGDĐT ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đi học tại Ca-Dắc-Xtan năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 187/TB-BGDĐT ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đi học tại Liêng bang Nga năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 189/TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đi học tại BaLan.
– Lãnh đạo triển khai Quyết định số 394/QĐ-ĐHTDM ngày 05 tháng 03 năm 2021 về việc thành lập Đoàn tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Quyết định số 406/QĐ-ĐHTDM ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trực tuyến trên hệ thống E-Learning và Microsoft Teams.
– Lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 27/KH-ĐHTDM ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của khoa và các chương trình đáo tạo, năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 211/TB-BGDĐT ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển chọn giảng viên, giáo viên đi dạy tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023.
– Lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 26/KH-ĐHTDM ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc Tập huấn thiết kế ngân hàng đề thi.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 15/TB-ĐHTDM ngày 12 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021 (Liên thông,Văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học).
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 30/KH-ĐHTDM ngày 16 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường, chủ đề “Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học – đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập”.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 31/KH-ĐHTDM ngày 16 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường,chủ đề “Mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc”.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 333/KH-ĐHTDM ngày 18 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, củ nhân, kiến trúc sư – tháng 03 năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 34/KH-ĐHTDM ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Ngày hội Khoa học Giảng viên và Học viên Sau Đại học – lần thứ V, năm 2021.
– Lãnh đạo thực hiện công văn số 113/ĐHTDM-ĐTĐH ngày 17 tháng 03 năm 2021 về việc giảng dạy ngoại ngữ không chuyên đối với khóa tuyển sinh 2021.
– Lãnh đạo thực hiện công văn số 114/ĐHTDM-ĐTĐH ngày 17 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức giảng dạy và hỗ trợ kính phí các học phần học tập ngoài Trường.
– Lãnh đạo thực hiện công văn số 122/ĐHTDM-CTSV ngày 22 tháng 03 năm 2021 về việc “Sinh hoạt cán bộ lớp năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo thực hiện công văn số 132/ĐHTDM-KH ngày 23 tháng 03 năm 2021 về thống kê tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thời gian tới.
– Lãnh đạo triển khai Quyết định số 496/QĐ-ĐHTDM ngày 23 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống tính toán hiệu năng cao của trường Đại học Thũ Dầu Một.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 22/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 03 năm 2021 về việc khảo sát ý kiến người học về khóa học.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 24/TB-ĐHTDM ngày 31 tháng 03 năm 2021 về việc đăng ký học phần học kỳ III năm học 2020-2021.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 73/LĐLĐ ngày 18 tháng 02 năm 2021 về việc phát động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài’.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Thông báo số 108/TB-ĐHTDM ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chi bộ phối hợp với Tổ công đoàn và Ban chấp hành đoàn Khoa giới thiệu quần chúng học lớp cảm tình Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát đồng chí: đ/c Nguyễn văn Thủy, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Điệp và kể câu chuyện về Bác Hồ, qua rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 138-CV/ĐUK ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 53/ĐHTDM-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 13/KH-ĐHTDM ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học Chủ đề “MỸ THUẬT ĐÔNG NAM BỘ – PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP” (Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Trường Bá Nghệ, Thủ Dầu Một).
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 14/KH-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 01/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Mỹ thuật Đông Nam Bộ – Phát triển và hội nhập”.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 19/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc phát trực tiếp (livestream) chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 20/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 22/KH-ĐHTDM ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc Thanh tra nội bộ năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 186/TB-BGDĐT ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đi học tại Ca-Dắc-Xtan năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 187/TB-BGDĐT ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đi học tại Liêng bang Nga năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 189/TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đi học tại BaLan.
– Lãnh đạo triển khai Quyết định số 406/QĐ-ĐHTDM ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trực tuyến trên hệ thống E-Learning và Microsoft Teams.
– Lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 27/KH-ĐHTDM ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của khoa và các chương trình đáo tạo, năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 211/TB-BGDĐT ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển chọn giảng viên, giáo viên đi dạy tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023.
– Lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 26/KH-ĐHTDM ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc Tập huấn thiết kế ngân hàng đề thi.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 30/KH-ĐHTDM ngày 16 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường, chủ đề “Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học – đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập”.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 31/KH-ĐHTDM ngày 16 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường,chủ đề “Mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc”.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 34/KH-ĐHTDM ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Ngày hội Khoa học Giảng viên và Học viên Sau Đại học – lần thứ V, năm 2021.
– Lãnh đạo thực hiện công văn số 122/ĐHTDM-CTSV ngày 22 tháng 03 năm 2021 về việc “Sinh hoạt cán bộ lớp năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo thực hiện công văn số 132/ĐHTDM-KH ngày 23 tháng 03 năm 2021 về thống kê tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thời gian tới.
– Lãnh đạo triển khai Quyết định số 496/QĐ-ĐHTDM ngày 23 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống tính toán hiệu năng cao của trường Đại học Thũ Dầu Một.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 24/TB-ĐHTDM ngày 31 tháng 03 năm 2021 về việc đăng ký học phần học kỳ III năm học 2020-2021.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 26/TB-ĐHTDM ngày 02 tháng 04 năm 2021 về thu nợ học phí./.