Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Tháng 3 năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 09/03/2021 - 21:25
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2021
Ngày thực hiện 01/03/2021 14:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 19
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do không có vắng
Nội dung – Kết hợp họp chi bộ tháng 02 và tháng 03 năm 2021 do tình hình dịch bệnh và nghĩ Tết nguyên đáng.
– Nội dung cuộc họp à dự thảo kế hoạch tháng 02 và tháng 03.
-Nghị quyết tháng 03/2021
NGHỊ QUYẾT
Chi bộ khoa Công nghiệp Văn hóa tháng 03 năm 2021
I. Kiểm điểm công tác lãnh đạo tháng 02/2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện công văn số 5351/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc bảo đảm trật tự ATGT, ANTT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lệ hội Xuân 2021.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
– Chi bộ lãnh đạo triển khai công văn số 12-CV/UBKT ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cập nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Chi bộ tiếp tục quan tâm theo dõi giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kiểm tra, giám sát đồng chí: Chưa thực hiện (do cách ly y tế).
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐHTDM ngày 11 tháng 01 năm 2021 về việc Tập huấn hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 43/ĐHTDM-VP ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc chấp hành kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu giảng dạy.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 138-CV/ĐUK ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 53/ĐHTDM-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Quyết định số 260/QĐ/ĐHTDM ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp bậc Đại học cấp Trường Đợt 02 năm 2020.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 57/ĐHTDM-VP ngày 10 tháng 02 năm 2021 về việc đưa hoạt động của Nhà trường trở lại bình thường.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 60/ĐHTDM-VP ngày 14 tháng 02 năm 2021 về việc Thực hiện ngay một số việc để đưa hoạt động của Nhà trường trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 64/ĐHTDM-ĐTĐH ngày 18 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai giảng dạy sau Tết Nguyên đán.
– Chi bộ lãnh đạo Công văn số 01/CV-CTSV ngày 19 tháng 02 năm 2021 về việc ghi vị trí ngồi của sinh viên theo sơ đồ phòng học.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 13/KH-ĐHTDM ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học Chủ đề “MỸ THUẬT ĐÔNG NAM BỘ – PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP” (Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Trường Bá Nghệ, Thủ Dầu Một).
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 14/KH-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm 2021.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Thông báo số 01/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Mỹ thuật Đông Nam Bộ – Phát triển và hội nhập”.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 19/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc phát trực tiếp (livestream) chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 20/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 22/KH-ĐHTDM ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc Thanh tra nội bộ năm học 2020-2021.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện công văn số 96/ĐHTDM-HĐTr (VP) ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp Lãnh đạo Trường.
– Chi bộ lãnh đạo triển khai Báo cáo số 97/BC-ĐHTr ngày 26 tháng 02 năm 2021.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 98/ ĐHTDM -ĐHTr (VP) ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận tại Hội nghị Sơ kết HK1 năm học 2020-2021.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng
a) Công đoàn Khoa
– Chi bộ lãnh đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Khai báo lịch trình di chuyển và tiếp xúc, đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Thông báo số 108/TB-ĐHTDM ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Chi bộ tiếp tục quan tâm theo dõi giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kiểm tra, giám sát đồng chí: thực hiện vào tháng 4 năm 2021.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐHTDM ngày 11 tháng 01 năm 2021 về việc Tập huấn hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 138-CV/ĐUK ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 53/ĐHTDM-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Chi bộ lãnh đạo khai Kế hoạch số 13/KH-ĐHTDM ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học Chủ đề “MỸ THUẬT ĐÔNG NAM BỘ – PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP” (Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Trường Bá Nghệ, Thủ Dầu Một).
– Chi bộ lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 14/KH-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm 2021.
– Chi bộ lãnh đạo Thông báo số 01/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Mỹ thuật Đông Nam Bộ – Phát triển và hội nhập”.
– Chi bộ lãnh đạo Kế hoạch số 19/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc phát trực tiếp (livestream) chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Chi bộ lãnh đạo Kế hoạch số 20/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Chi bộ lãnh đạo Kế hoạch số 22/KH-ĐHTDM ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc Thanh tra nội bộ năm học 2020-2021.
– Chi bộ lãnh đạo Công văn số 96/ĐHTDM-HĐTr (VP) ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp Lãnh đạo Trường.
– Chi bộ lãnh đạo Công văn số 98/ ĐHTDM -ĐHTr (VP) ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận tại Hội nghị Sơ kết HK1 năm học 2020-2021.
5. Lãnh đạo đoàn thể
a) Công đoàn khoa
– Chi bộ lãnh đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Công văn số 73/LĐLĐ ngày 18 tháng 02 năm 2021 về việc phát động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài’.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên
– Chi bộ lãnh đạo thực hiện Thông báo số 108/TB-ĐHTDM ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021.
– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).
III. Kết luận
Nội dung được thông qua trong cuộc họp, biểu quyết 100% đồng chí đảng viên có mặt nhất trí./.