Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Tháng 2 năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 31/01/2021 - 18:25
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2021
Ngày thực hiện 01/02/2021 08:30
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do không có
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 01 năm 2021 và phương hướng tháng 02 năm 2021

I. Kết quả hoạt động tháng 01 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 11-HD/ĐUK ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 5351/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc bảo đảm trật tự ATGT, ANTT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lệ hội Xuân 2021.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát: chưa thực hiện do Thành lập khoa mới.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 716/ĐHTDM-ĐTĐH ngày 21 tháng 12 năm 2020 về việc Bổ sung nhân sự được phân công nhiệm vụ cố vấn học tập.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 1/ĐHTDM-ĐTĐH ngày 18 tháng 01 năm 2021 về việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo đại học năm 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 739/ĐHTDM-VP ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc lấy ý kiến góp ý Quy chế đào tạo trực tuyến trên hệ thống E-learning và Microsoft Teams.
– Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐHTDM ngày 11 tháng 01 năm 2021 về việc Tập huấn hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Chỉ đạo triển khai Quyết định số 30/QĐ-HĐTr ngày 04 tháng 01 năm 2021 về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo trường.
– Chỉ đạo triển khai Quyết định số 65/QĐ-ĐHTDM ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành Quy định về bảo đảm công tác y tế trường học.
– Chỉ đạo triển khai Quyết định số 1465/QĐ-ĐHTDM ngày 25 tháng 09 năm 2020 về việc công nhận kết quả Giáo dục thể chất, bậc đại học hệ chính quy khóa 2018-2022.
– Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 30/QĐ-HĐTr (TC) ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 21/ĐHTDM-ĐTĐH ngày 14 tháng 01 năm 2021 về việc đăng ký danh sách học phần thay thế trong chương trình đào tạo.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 28/ĐHTDM-VP ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 32/ĐHTDM-VP ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc một số nhiệm vụ thực hiện trước, trong và sau tết Âm lịch Tân Sửu 2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 43/ĐHTDM-VP ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc chấp hành kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu giảng dạy.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 44/ĐHTDM-VP ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc thực hiện quy chế làm việc và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong Nhà trường.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 53/ĐHTDM-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 456/ĐHTDM-VP ngày 31 tháng 01 năm 2021 về việc cho sinh viên, học viên nghỉ Tết từ ngày 01/02/2021.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020 – 2021.
– Chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 108/TB-ĐHTDM ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 120/KH-ĐHTDM ngày 04 tháng 12 năm 2020 về việc Tham gia Giải việt dã “Chào năm mới” lần thứ XXII năm 2021 BTV-Number 1.
– Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 03/CTSV ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc cập nhật danh sách sinh viên có gia đình các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 18/ĐHTDM-CTSV ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo triển khai Thông báo số 03/TB-ĐHTDM ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc đóng Bảo hiểm Y tế bổ sung năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 03/CTSV ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 04/CTSV ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc phát thẻ sinh viên chính quy khóa D20.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Thông báo số 07/ĐTĐH ngày 06 tháng 11 năm 2020 về việc cập nhật thông tin sinh viên chính quy khóa 2020.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5351/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc bảo đảm trật tự ATGT, ANTT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lệ hội Xuân 2021.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Thuỷ.
– Chỉ đạo đồng chí Nguyễn Văn Thủy báo cáo làm theo lời Bác có gắn với chuyên môn hoặc thực hiện tuyên truyền một tấm gương điển hình về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐHTDM ngày 11 tháng 01 năm 2021 về việc Tập huấn hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 43/ĐHTDM-VP ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc chấp hành kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu giảng dạy.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 53/ĐHTDM-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Thông báo số 108/TB-ĐHTDM ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021./.