Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Tháng 11 năm 2020

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 06/11/2020 - 12:43
Người báo cáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2020
Ngày thực hiện 06/11/2020 12:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 13
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Xin về quê thăm ba mẹ
Nội dung BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 10 NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 11 NĂM 2020
I. Kết quả hoạt động tháng 10 năm 2020
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 73/ĐHTDM-HĐTr ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp lãnh đạo Trường.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 20-CV/ĐUK ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
– Chi bộ chỉ đạo thực hiện công văn số 04/HD-ĐUK ngày 25 tháng 9 năm 2020 và công văn số 9336-CV/BTGTW ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/9/2020).
– Chi bộ chỉ đạo thực hiện công văn số 50-CV/ĐUK ngày 25 tháng 9 năm 2020 về việc gửi đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
– Chi bộ chỉ đạo thực hiện công văn số 39/CV-ĐTN ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc tạo điều kiện cho phép sinh viên tham gia phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Tiếp tục chỉ đạo 02 đảng viên: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngoan hướng dẫn quần chúng ưu tú Lê Thanh Bình viết Lý lịch người xin vào Đảng.
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kiểm tra, giám sát: đồng chí Trần Duy Khương.
– Chỉ đạo đồng chí Trần Duy Khương báo cáo làm theo lời Bác có gắn với chuyên môn hoặc thực hiện tuyên truyền một tấm gương điển hình về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 781/QĐ-ĐHTDM ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành Danh mục nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2020 (lần 2).
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 249/ĐHTDM-ĐBCL ngày 05 tháng 06 năm 2020 về công tác đào tạo và kiểm tra đánh giá từ năm học 2020-2021.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 64/TB-ĐHTDM ngày 01 tháng 09 năm 2020 về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh và nhập học đại học chính quy năm 2020.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 74/KH-HĐTS về việc làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên đại học chính quy khóa 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 84/KH-ĐHTDM ngày 10 tháng 9 năm 2020 về Kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động tọa đàm khoa học “Tọa đàm học thuật”.
– Chỉ đạo triển công văn số 78/ĐHTDM-HĐTr (VP) ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc giao nhiệm vụ mở ngành mới.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 80/TB-HĐTS ngày 22 tháng 10 năm 2020 về việc xét bổ sung đại học chính quy năm 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 90/KH-ĐHTDM ngày 28 tháng 9 năm 2020 về việc Tổ chức tập huấn Kỹ năng thực hiện nghiên cứu định tính và định lượng.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 91/KH-ĐHTDM ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc tham gia các hoạt động triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Dương 5 năm (2015-2020).
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 95/KH-ĐHTDM ngày 05 tháng 10 năm 2020 về đảm bảo chất lượng bên trong năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo triển khai công văn số 96/KH-ĐHTDM ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc tổ chức tập huấn và đào tạo khởi nghiệp “Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh”.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 97/KH-ĐHTDM ngày 5 tháng 10 năm 2020 về việc tổ chức chương trình giao lưu khởi nghiệp dành cho sinh Đại học Thủ Dầu Một với chủ đề “Làm sao để khởi nghiệp thành công?” lần III – năm 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 102/KH-ĐHTDM ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc Kế hoạch Lễ khai giảng năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 546/ĐHTDM-ĐTĐH ngày 30 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồ sơ sinh viên chính quy khóa D20.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng
a) Công đoàn khoa
– Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
– Triển khai công văn số 05/LT-ĐHTDM ngày 19 tháng 10 năm 2020 về việc Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bào lũ ở miền Trung và hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020.
– Triển khai công văn số 54/LĐLĐ ngày 25/9/2020 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
– Triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cương sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
– Triển khai công văn số 314/LĐLĐ của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019.
– Triển khai công văn số 293/LĐLĐ về việc thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT và Thông tư số 09/TT-MTTW-BTT.
– Phối hợp tổ chức Lễ đón Tân sinh viên khoa Mỹ thuật – Âm nhạc ngày 15/10/2020.
– Triển khai Kế hoạch số 36/KH-CĐ của Công đoàn Trường về việc tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, với chủ đề “Rạng rỡ mỗi ngày”.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 78 /ĐHTDM-TTHTDN&KN ngày 27 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng các ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài nước năm 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 81/TB-ĐHTDM ngày 27 tháng 10 năm 2020 về việc đóng Bảo hiểm năm học 2020-2021 (Dành cho sinh viên D17, 18,19).
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 82/TB-ĐHTDM ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc chọn ngoại ngữ và xét miễn các học phần ngoại ngữ không chuyên (NNKC) trong chương trình đào tạo NNKC đối với sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa D20.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 83/TB-ĐHTDM ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc làm thẻ sinh viên hệ chính quy khóa K20 năm 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 1547/QĐ-ĐHTDM ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 1580/QĐ-ĐHTDM ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc tặng giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc kỳ tuyển sinh năm 2020.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Tiếp tục Chỉ đạo thực hiện công văn số 73/ĐHTDM-HĐTr ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp lãnh đạo Trường.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 20-CV/ĐUK ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Tiếp tục chỉ đạo 02 đảng viên: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngoan hướng dẫn quần chúng ưu tú Lê Thanh Bình viết Lý lịch người xin vào Đảng.
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Hữu Thanh, đồng chí Đỗ Hữu Sinh, đồng chí Ngô Phạm Toán.
– Chỉ đạo 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Hữu Thanh, đồng chí Đỗ Hữu Sinh, đồng chí Ngô Phạm Toán báo cáo làm theo lời Bác có gắn với chuyên môn hoặc thực hiện tuyên truyền một tấm gương điển hình về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 47/KH-ĐHTDM ngày 20 tháng 5 năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Tiển lãm mỹ thuật Đại học Thủ dầu Một – lần I.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 556/ĐHTDM-ĐBCL ngày 05 tháng 11 năm 2020 về việc thực hiện tổ chức kiểm tra kết thúc học phần năm học 2020-2021.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng
a) Công đoàn khoa
– Tiếp tục triển khai công văn số 314/LĐLĐ của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019.
– Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên
– Phối hợp với các chương trình tổ chức Ngày truyền thống khoa Mỹ thuật – Âm nhạc 12/11/2020 ./.