Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Tháng 10 năm 2020

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 03/10/2020 - 14:05
Người báo cáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2020
Ngày thực hiện 05/10/2020 13:30
Địa điểm phòng họp 4
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 9 NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 10 NĂM 2020
I. Kết quả hoạt động tháng 09 năm 2020
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Chi bộ chỉ đạo thực hiện công văn số 20/QĐ-HĐTr về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ Dầu Một đến năm 2030.
– Chi bộ chỉ đạo triển khai công văn số 58/TB-ĐHTDM về việc thu học phí năm học 2020 – 2021.
– Chi bộ chỉ đạo thực hiện công văn số 60/TB- ĐHTDM về việc phân bổ chỉ tiêu cho các sinh viên chưa tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong các ngày 08-10/8/2020 do dịch bệnh Covid-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Hoàn tất thủ tục chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị: đồng chí Trần Duy Khương và gửi hồ sơ lên Đảng ủy cấp trên xem xét, phê duyệt.
– Giới thiệu, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chỉ đạo 02 đảng viên: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngoan hướng dẫn quần chúng ưu tú Lê Thanh Bình viết Lý lịch xin vào Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kiểm tra, giám sát: đồng chí Lê Thị Ninh và đồng chí Phạm Tấn Phước.
– Chỉ đạo đồng chí Lê Thị Ninh và đồng chí Phạm Tấn Phước báo cáo làm theo lời Bác có gắn với chuyên môn hoặc thực hiện tuyên truyền một tấm gương điển hình về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ
– Chỉ đạo thực hiện công văn 3772/UBND-VX về việc thực hiện thông báo 272TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 72/ĐHTDM-HĐTr (KH) ngày 11 tháng 9 năm 2020 về việc quy định về đặt hàng, giao nhiệm vụ, mua sản phẩm khoa học công nghệ.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 73/ĐHTDM-HĐTr ngày 17 tháng 9 năm 2020 về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp lãnh đạo Trường.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 63/TB-HĐTS về việc làm thủ tục nhập học đại học chính quy năm 2020 (dành cho phương thức Xét học bạ và Tuyển thẳng học sinh giỏi).
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 64/TB-ĐHTDM ngày 01 tháng 09 năm 2020 về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh và nhập học đại học chính quy năm 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 74/KH-HĐTS về việc làm thủ tục cho tân sinh viên đại học chính quy khóa 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 394/DHTDM-TC ngày 07 tháng 09 năm 2020 về việc kê khai thanh toán thừa giờ năm học 2019-2020.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng
a) Công đoàn khoa
– Chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
– Chi Bộ và Công đoàn Khoa nhắc nhở toàn thể giảng viên và đặc biệt là Đảng viên của Khoa về quê hay tham dự Hội thảo khu vực ngoài Tỉnh phải làm đơn xin phép và được kí duyệt của phòng Tổ chức. Phải tự giác khai báo và tự cách li nếu có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm Covid-19.
– Phát động Đảng viên, Công đoàn viên tham gia thi trực tuyến “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” (Đợt 3).
– Phối hợp Công đoàn Trường tổ chức trung thu cho con em CBVC&NLĐ.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên
– Chỉ đạo BCH Đoàn khoa tiếp tục triển khai công văn số 62/TB-ĐHTDM về việc hoàn trả BHYT cho sinh viên khóa D19 năm học 2019-2020.
– Chỉ đạo thực hiện Công văn số 14/TB-CTSV ngày 31 tháng 8 năm 2020 và Công văn số 15/TB-CTSV ngày 18 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020.
– Chỉ đạo BCH Đoàn khoa triển khai đến đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường phân công.
– Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội liên kết sinh viên khoa Kiến trúc – Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc (dự kiến tháng 10/2020), tất cả sinh viên hai Khoa tham gia.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 69/TB-ĐHTDM về việc nhận hồ sơ chế độ chính sách năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 70/TB-ĐHTDM về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 78/ĐHTDM-TTHTDN&KN ngày 27 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng các ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài nước năm 2020.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 73/ĐHTDM-HĐTr ngày 17 tháng 9 năm 2020 về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp lãnh đạo Trường.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Tiếp tục chỉ đạo 02 đảng viên: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngoan hướng dẫn quần chúng ưu tú Lê Thanh Bình viết Lý lịch người xin vào Đảng.
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
– Kiểm tra, giám sát: đồng chí Trần Duy Khương.
– Chỉ đạo đồng chí Trần Duy Khương báo cáo làm theo lời Bác có gắn với chuyên môn hoặc thực hiện tuyên truyền một tấm gương điển hình về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 781/QĐ-ĐHTDM ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành Danh mục nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2020 (lần 2).
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 249/ĐHTDM-ĐBCL ngày 05 tháng 06 năm 2020 về công tác đào tạo và kiểm tra đánh giá từ năm học 2020-2021.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 64/TB-ĐHTDM ngày 01 tháng 09 năm 2020 về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh và nhập học đại học chính quy năm 2020.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 74/KH-HĐTS về việc làm thủ tục cho tân sinh viên đại học chính quy khóa 2020.
– Chỉ đạo thực hiện công văn số 84/KH-ĐHTDM ngày 10 tháng 9 năm 2020 về Kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động tọa đàm khoa học “Tọa đàm học thuật”.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng
a) Công đoàn khoa
– Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 78 /ĐHTDM-TTHTDN&KN ngày 27 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng các ý tưởng, dự án tham dự cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài nước năm 2020./.