Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Quý III năm 2020

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 10/06/2020 - 21:12
Người báo cáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2020
Ngày thực hiện 03/06/2020 08:00
Địa điểm Văn phòng Khoa Mỹ Thuật – Âm Nhạc
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do không có
Nội dung – Báo cáo tổng kết hoạt động chi Bộ Tháng 05
– Chi bộ quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên
– Chi bộ tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 tại đơn vị; xây dựng kế hoạch “Làm theo Bác” : Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngoan thực hiện trình bày sáng tác 1 bài thơ về chủ tịch Hồ Chí Minh.
– Kiểm tra giám sát đảng viên đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng kiểm điểm tháng 06 năm 2020.
-Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 11 năm thành lập trường Đại học Thủ Dầu Một (24/6/2009 – 24/6/2020).
-Đại hội Cán bộ công chức 2020 của Khoa Mỹ thuật – Âm Nhạc
-Toàn Khoa thực hiện chương trình và đề cương học phần của chương trình 2 giai đoạn.
-Đẩy mạnh công tác tuyển sinh toàn Khoa .
./.