Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 9 năm 2016

Phan Thanh Bằng đăng vào 20/09/2016 - 21:39
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2016
Ngày thực hiện 21/09/2016
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Thông tin đến toàn thể đảng viên các văn bản theo chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một;
2) Thông qua Nghị quyết của Chi bộ về các vấn đề quan trọng trong tháng 9/2016 và tháng 10/2016;
3) Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Trần Thị Thủy và đ/c Bùi Trung Hưng;
4) Kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt về địa phương (kết hợp kiểm điểm đảng viên chấp hành) đ/c Nguyễn Thị Kim Phương;
5) Thông qua hồ sơ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Bùi Sỹ Vương (tháng 8/2016 chưa thông qua dược vì còn thiếu Nghị quyết của Đoàn Trường).