Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 4 năm 2017

Phan Thanh Bằng đăng vào 18/04/2017 - 04:39
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2017
Ngày thực hiện 18/04/2017
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Thông tin phổ biến đến toàn thể đảng viên trong tháng 4/2017;
2) Nghị quyết của Đảng ủy nhà trường tháng 4/2017;
3) Nghị quyết của Chi bộ tháng 4/2017 tập trung các vấn đề:
– Vấn đề tổ chức của đơn vị;
– Bồi dưỡng sinh viên tham gia Olypmpic Mác – Lênin do Trung ương Đoàn tổ chức;
– Đề án e-learning các môn lý luận chính trị;
– Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017;
4) Đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị;
5) Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2017.