Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 3 năm 2017

Phan Thanh Bằng đăng vào 09/03/2017 - 08:15
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2017
Ngày thực hiện 11/03/2017
Địa điểm Phòng Hội thảo 2 (E2.102)
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 00
Nội dung 1) Kết nạp đảng viên mới Bùi Sỹ Vương.
2) Thông tin tình hình trong nước và quốc tế, thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
3) Đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 01 và tháng 02 năm 2017.
4) Thông qua phương hướng lãnh đạo đơn vị của Chi bộ trong tháng 03 năm 2017.
5) Thảo luận và góp ý Dự thảo kế hoach kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.