Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 10 năm 2016

Phan Thanh Bằng đăng vào 18/10/2016 - 10:01
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2016
Ngày thực hiện 18/10/2016
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Thông qua Nghị quyết Chi bộ tháng 10 và tháng 11/2016;
2) Đánh giá việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
3) Thông tin về tình hình kiểm tra Chi bộ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhà trường
4) Thông tin tuyên truyền phổ biến đến đảng viên trong tháng 10/2016;
5) Kiểm điểm đảng viên chấp hành đối với các đảng viên còn lại.