Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 1 năm 2017

Phan Thanh Bằng đăng vào 22/12/2016 - 10:32
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2017
Ngày thực hiện 27/12/2016
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Thông qua Nghị quyết chi bộ tháng 01/2017, tập trung:
– Đánh giá hoạt động lãnh đạo của Chi bộ tháng 12/2016; hoàn tất việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
– Định hướng hoạt động lãnh đạo của Chi bộ tháng 01/2017; triển khai việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trong toán đơn vị.
2) Thông tin về kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng năm 2016.