Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 9 năm 2020

Bùi Thanh Khiết đăng vào 06/09/2020 - 10:37
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2020
Ngày thực hiện 07/09/2020 08:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thu đảng phí tháng 9
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên: Công văn số 01-CV/ĐUT của Đảng Khối v/v Định hướng công tác tuyên truyền, …
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 08 năm 2020 và Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 09 năm 2020: Lãnh đạo việc xét thi đua năm học 2019 – 2020; lãnh đạo công tác tổng kết năm học và hội nghị cán bộ viên chức cấp khoa năm 2020; lãnh đạo công tác xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2020, tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Trường năm 2020; chuẩn bị chương trình đón tân sinh viên D20
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch.