Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 8 năm 2020

Bùi Thanh Khiết đăng vào 09/08/2020 - 17:10
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 10/08/2020 08:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 8
– Tuyên truyền các đảng văn tháng 7
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 07 năm 2020: tiếp nhận 01 đồng chí chuyển sinh hoạt đảng, tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, ….
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 08 năm 2020: tổ chức xét thi đua năm học 2019 – 2020, xét tốt nghiệp cho khóa 2016, chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ tân sinh viên làm thủ tục nhập học, tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa, …
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch.