Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 7 năm 2020

Bùi Thanh Khiết đăng vào 29/06/2020 - 10:29
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2020
Ngày thực hiện 03/07/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 7
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 06 năm 2020
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 07 năm 2020 và thảo luận việc xây dựng chiến lược thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 – 2023
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch.