Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 6 năm 2020

Bùi Thanh Khiết đăng vào 08/06/2020 - 17:48
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2020
Ngày thực hiện 08/06/2020 14:00
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 5
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 05 năm 2020
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 06 năm 2020.
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch (đ/c Khiết và đ/c Tuấn Anh)