Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 6 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 10/06/2019 - 22:43
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2019
Ngày thực hiện 11/06/2019 14:00
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 6
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 05 năm 2019
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 06 năm 2019.
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch.
– Họp xét lấy ý kiến kết nạp đảng cho quần chúng Ngô Hồng Minh và Nguyễn Hồ Quang