Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 5 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 07/05/2019 - 07:47
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2019
Ngày thực hiện 07/05/2019 15:00
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 5
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên
– Triển khai kết quả 03 thực hiện chỉ thị 05 của chi bộ và các cấp.
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 04 năm 2019
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 05 năm 2019.
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch.