Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tháng 5 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 07/05/2018 - 15:15
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2018
Ngày thực hiện 07/05/2018
Địa điểm Văn phòng khoa Kỹ thuật Công nghệ
Số đảng viên 10
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Đi dự tập huấn Khởi nghiệp sáng tạo
Nội dung 1/ Đánh giá kết quả hoạt động tháng 4/2018;
2) Phương hướng hoạt động tháng 5/2018:
– Tuyên truyền kỷ niệm ngày quốc tế lao động (1/5); kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các-Mác; kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;
– Chuẩn bị Hội thảo cấp trường “Nhà tuyển dụng, người lành nghề và đơn vị đào tạo phân tích năng lực nghề phát triển chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm và Quản trị kinh doanh theo phương pháp DACUM”;
– Tổ chức kiểm tra kết thức học phần HKII;
– Thực hiện giảng dạy học kỳ 3, năm học 2017-2018;
3/ Xét HS chuyển đảng viên chính thức
4/ Đảng viên thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch
5/ Kể chuyện tấm gương đạo đức HCM