Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 3 năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 05/03/2021 - 13:42
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2021
Ngày thực hiện 08/03/2021 13:30
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 2,3
– Tuyên truyền đảng văn của cấp trên
– Báo cáo tình hình hoạt động tháng 1,2/2021
– Triển khai phương hướng hoạt động tháng 3/2021:
+ Lãnh đạo công tác triển khai thiết bị thực hành tại cơ sở Bến Cát
+ Lãnh đạo các công tác tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2021 “Vai trò người phụ nữ trong thời đại mới”