Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 12 năm 2020

Bùi Thanh Khiết đăng vào 01/12/2020 - 07:46
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2020
Ngày thực hiện 03/12/2020 07:30
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 9
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên.
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 11 năm 2020 và Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 12 năm 2020: Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ kiểm định ngành Hệ thống thông tin, Lãnh đạo việc tổ chức kiểm tra kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 và chuẩn bị các công tác cho đợt xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020,
– Họp đánh giá đảng viên và tổ chức đảng cuối năm 2020.