Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 12 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 17/12/2018 - 10:35
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2018
Ngày thực hiện 18/12/2018 14:00
Địa điểm Phòng I2.105
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 11 năm 2018
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 12 năm 2018.
– Họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên và Chi bộ khoa Kỹ thuật – Công nghệ năm 2018