Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 11 năm 2020

Bùi Thanh Khiết đăng vào 05/11/2020 - 07:27
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2020
Ngày thực hiện 05/11/2020 13:30
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 11
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên.
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 10 năm 2020 và Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 11 năm 2020: Lãnh đạo việc chuẩn bị hồ sơ kiểm định AUN-QA ngành HTTT và Cao học Hệ thống thông tin, Lãnh đạo việc phân công chuyên môn HK2; Lãnh đạo chương trình trong việc phân công cán bộ coi thi, chấm thi, ra đề, duyệt đề,….
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch.