Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tháng 11 năm 2017

Trang web mặc định đăng vào 06/11/2017 - 09:51
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 07/11/2017
Địa điểm Văn phòng khoa Kỹ thuật-Công nghệ
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông qua dự thảo nghị quyết chi bộ tháng 11/2017:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 10/2017
 Dự kiến phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ tháng 11/2017
– Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của chi bộ năm 2017
– Kể chuyện Tấm gương đạo đức Hổ Chí Minh
– Sinh hoạt chuyên đề Quý IV ”Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết, Qui định của Đảng”