Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 10 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 08/10/2019 - 11:19
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2019
Ngày thực hiện 09/10/2019 08:00
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 10 năm 2019
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 09 năm 2019
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 10 năm 2019: họp lấy ý kiến chuyển Đảng chính thức cho quần chúng Nguyễn Thị Thủy, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kiểm định AUN – QA ngành KTPM và KT điện, phân công chuyên môn HK2 năm học 2019 – 2020, ….
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch.
– Tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Thủy