Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 10 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 05/10/2018 - 10:20
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2018
Ngày thực hiện 05/10/2018 14:00
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 9 năm 2018
– Thảo luận phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ tháng 10 năm 2018
– Trao quyết định và huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Dũng.
– Tự kiểm tra, giám sát và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (đ/c Lương)